RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia   2016 r.  chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na naszych stronach internetowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urbitor Sp. a o.o., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • realizacji działań sprzedażowych i marketingowych, o ile wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę,
  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszej strony internetowej, w tym właściwego zabezpieczenia Państwa danych osobowych,

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z  Urbitor Sp. a o.o. przy realizacji wydarzeń, w tym:

  • podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia,
  • dostawcom systemów IT, z którymi podpisaliśmy umowę powierzenia,
  • audytorom,
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji, prokuraturze, sądom.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu  wysyłania informacji o produktach i   usługach oferowanych przez  Administratora, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody  w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane, na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Państwa udzielonej wcześniej zgody.

Posiadają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym  przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

​Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:   
iod@urbitor.pl

2038 m² hala wystawowa
3 sale konferencyjne
178 miejsc w sali audytoryjnej
70 miejsc w sali K-1
40 miejsc w sali K-2
119 miejsc parkingowych
1.75 ha powierzchni na imprezy plenerowe
Centrum Targowe PARK to miejsce organizacji:

targów, wystaw, kiermaszy, zjazdów, konferencji, szkoleń, kongresów, pokazów, festynów, eventów, koncertów.

Kontakt

Centrum Targowe PARK
Szosa Bydgoska 3
87-100 Toruń

tel. 56 40 00 305

e-mail: centrumtargowe@urbitor.pl